בצום גדליה נערכה שמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מלעלוב ב"ב שליט"א בן לחתנו הרב יהודה לייב הי"ו בן הנה"ח חיים בעק הי"ו מתומכי מוסדות ויז'ניץ, מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שימש כסנדק, • אנשיל בעק תיעד

ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (1) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (2) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (3) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (4) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (5) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (6) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (7) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (8) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (9) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (10) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (11) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (12) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (13) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (14) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (15) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (16) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (17) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (18) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (19) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (20) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (21) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (22) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (23) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (24) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (25) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (26) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק (27) ברית לנכד האדמו''ר מלעלוב בני ברק - צילום אנשיל בעק