צפו בתיעוד מן הקודש פנימה: כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א בודק מלאי אתרוגים שהונחו על שולחנו

האדמו''ר ממונקאטש בבדיקת אתרוג האדמו''ר ממונקאטש בבדיקת אתרוג (1) האדמו''ר ממונקאטש בבדיקת אתרוג (2) האדמו''ר ממונקאטש בבדיקת אתרוג (3)