קהל רב מחסידי ותלמידי כ"ק הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א אב"ד קארלסבורג אמרו את התשליך בראשותו על שפת הים

צילום: JDN

אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (1) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (2) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (3) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (4) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (5) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (6) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (7) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (8) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (9) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (10) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (11) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (12) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (13) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (14) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (15) אמירת התשליך בראשות גאב''ד קארלסבורג (16)