כמנהג בית לעלוב, ערך כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א טיש בערב החג במרכז החסידות ברמת לעלוב בני ברק, במהלכו חילק 'לעקח' למשתתפים, לאחר מכן בצד בית המדרש כרעו החסידים לקבל ארבעים מלקות כנהוג בהרבה קהילות מוצאי יום הקדוש לכפרת עוונות • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

פדיון כפרות לעלוב בני ברק - צילום שוקי לרר פדיון כפרות לעלוב בני ברק - צילום שוקי לרר (3) פדיון כפרות לעלוב בני ברק - צילום שוקי לרר (1) פדיון כפרות לעלוב בני ברק - צילום שוקי לרר (2) פדיון כפרות לעלוב בני ברק - צילום שוקי לרר (4)

טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (1) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (2) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (3) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (4) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (5) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (6) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (7) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (8) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (9) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (10) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (11) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (12) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (13) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (14) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (15) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (16) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (17) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (18) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (19) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (20) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (21) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (22) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (23) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (24) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (25) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (26) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (27) טיש ומלקות בלעלוב ב''ב - צילום שוקי לרר (28)