לכבוד הנהלת האתר בבקשה לתקן את הכיתוב האירוע של הרב בנימין בצרי שליט"א ולא של דודו הרב דוד בצרי שליט"א