אלפי צעירים חילונים ובעלי תשובה נטלו חלק במעמד סליחות המוני שנערך בערב יום הקדוש באצטדיון באר שבע בראשות המקובלים הרה"צ הרב בנימין בצרי, והרה"צ דוד בצרי שליט"א, במהלך המעמד גם תקיעה בשופרות ופדיון כפרות • גלריה מרהיבה

צילום: שוקי לרר JDN

מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (1) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (2) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (3) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (4) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (5) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (6) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (7) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (8) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (9) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (10) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (11) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (12) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (13) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (14) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (15) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (16) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (17) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (18) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (19) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (20) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (21) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (22) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (23) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (24) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (25) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (26) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (27) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (28) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (29) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (30) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (31) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (32) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (33) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (34) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (35) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (36) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (37) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (38) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (39) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (40) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (41) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (42) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (43) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (44) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (45) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (46) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (47) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (48) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (49) מעמד סליחות באצטדיון באר שבע בראשות הרב בצרי - צילום שוקי לרר (50)