גלריה ממוצאי יום הקדוש אצל ראש ישיבת גרודנא מרן הגרד''צ קרלנשטיין שליט''א: נראה ראש הישיבה בקידוש לבנה, התלמידים עוברים להתברך ב-א'גוט קוויטעל', ובשיחה לתלמידיו במוצאי הצום


מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (1) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (2) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (3) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (4) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (5) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (6) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (7) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (8) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (9) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (10) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (11) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (12) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (13) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (14) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (15) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (16) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (17) מוצאי יוה''כ אצל הגרד''צ קרלנשטיין מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (18) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (19) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (20) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (21) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (22) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (23) מוצאי יום הכיפורים אצל הגרד''צ קרלנשטיין (24)