סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הגיע אתמול (א' דחול המועד) לביקור חג במעונו של הגאון רבי אשר וייס שליט״א גאב״ד דרכי תורה בירושלים, הגאב"ד השמיע בפני סגן השר מדברי תורתו ומחידושיו לחג הסוכות, לאחר מכן כיבדו בכוס של ברכה ובירכו בברכת החג

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בביקור חג אצל הגאון רבי אשר וייס שליט''א סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בביקור חג אצל הגאון רבי אשר וייס שליט''א (1) סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בביקור חג אצל הגאון רבי אשר וייס שליט''א (2) סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בביקור חג אצל הגאון רבי אשר וייס שליט''א (3) סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בביקור חג אצל הגאון רבי אשר וייס שליט''א (4)