צפו בגלריה מכ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א שאך לפני כחודש הוכתר לממלא מקום אביו בעיר אשדוד, מברך על ארבעת המינים, ובנענועים בעת אמירת ההלל בהיכל בית מדרשו באשדוד

צילום: אשדוד בכותרות

האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (1) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (2) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (3) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (4) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (5) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (6) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (7) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (8) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (9) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (10) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (11) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (12) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (13) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (14) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (15) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (16) האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד בנטילת לולב ונענועים - צילום אשדוד בכותרות (17)