השבת חל יום ההילולא של הרב הקדוש המכונה 'רבי לייב בעל הייסורים' זצ"ל, הטמון בבית החיים העתיק בצפת • המונים עלו בערב שבת קודש לציונו הקדוש • יוסף חי צלם 'חדשות 24' תיעד

השבת חל יום ההילולא של הרב הקדוש המכונה 'רבי לייב בעל הייסורים' זצ"ל, הטמון בבית החיים העתיק בצפת • ר' לייב הבטיח כי מי שיבוא וישתטח על קברו מיד ייוושע. המונים עלו בערב שבת קודש לציונו הקדוש • יוסף חי צלם 'חדשות 24' תיעד

רבי לייב בעל הייסורים בצפתרבי לייב בעל הייסורים בצפת (1)רבי לייב בעל הייסורים בצפת (2)רבי לייב בעל הייסורים בצפת (3)רבי לייב בעל הייסורים בצפת (4)רבי לייב בעל הייסורים בצפת (5)רבי לייב בעל הייסורים בצפת (6)