מאות חסידי לעלוב ומתושבי בית שמש הגיעו לחגוג את שמחת בית השואבה המרכזית שנערכה בהיכל בית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א בבית שמש, לרגל אישפוזא דאהרן, בשיא הריקודים רקד האדמו"ר במרכז כשהוא אוחז בידיו לפידים כמנהג אבותיו - יעקב לדרמן קיפץ עם ההמונים ותיעד


שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (1) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (2) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (3) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (4) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (5) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (6) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (7) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (8) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (9) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (10) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (11) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (12) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (13) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (14) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (15) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (16) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (17) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (18) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (19) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (20) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (21) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (22) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (23) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (24) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (25) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (26) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (27) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (28) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (29) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (30) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (31) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (32) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (33) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (34) שמחת בית השואבה בלעלוב - סוכות תשע''ג - צילום יעקב לדרמן (35)