למחרת ה'שטייעדיגע תורה' במעמד אלפי חסידי בעלזא, התיישב מרן אדמו"ר מבעלזא וכתב מכתב לחסידיו בו הוא מחדד את דבריו במעמד בנושא האינטרנט - בפנים המכתב המלא

לאחר שנשא כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א את ה'שטייעדיגע תורה' כמידי שנה במוצאי שמחת תורה בפני אלפי חסידיו שהגיעו מכל קצוות תבל, ביקש האדמו"ר לחדד נושא בוער מתוך דברות קודשו.

קרא עוד:

[postim]

כפי שפרסמנו כאן למחרת שמחת תורה מדברי תורתו של מרן אדמו"ר מבעלזא באותו מעמד שנתי נשגב, האדמו"ר עורר כהרגלו בדברי מוסר וקרא להתחזק בין היתר בקביעת עיתים לתורה, ומקום תפילה בשטיבל בעלזאי, והנצרכים לשירותי האינטרנט יעשו השימוש אך ורק באינטרנט נקי ומסונן בפיקוח ובאישור חברי הבד"ץ מחזיקי הדת.

האדמו"ר חש שיש צורך לחדד יותר את נושא השימוש באינטרנט, ולמחרת שמחת תורה התיישב האדמו"ר בחדרו וכתב 'מכתב קודש' שיפורסם ביממה הקרובה בכל ריכוזי חסידות בעלזא בארץ ובעולם.

במכתבו כותב האדמו"ר לחסידיו: בהמשך לדברים שבעל פה שאמרתי בקצרה במוצאי שמח"ת, הנני בזה בכתובים לעורר ולהזהיר גדולים על הקטנים, שכל מי שאינו צריך להשתמש עם אינטרנט, יתרחק מזה כמטחווי קשת וטוב לו, אך גם מי שנאלץ לצורך פרנסתו וכדו' להשתמש בזה, יתחבר אך ורק ע"פ הכללים והתקנות שיסדו חברי הבד"צ שליט"א לענייני מחשבים דקהלתנו הק', הן במה שנוגע למחשבים והן במה שנוגע לאינטרנט, והן במה שנוגע לטלפונים סלולאריים.

האדמו"ר הוסיף במכתבו 'ולכן החובה מוטלת על כל אשר בשם חסיד בעלזא יכונה, ועל מי ששולח ילדיו להתחנך במוסדות הק' דחסידי בעלזא לשתף פעולה ולציית לכל התקנות הנ"ל, לטובתו ולטובת ב"ב ויוצ"ח'.

בסיום המכתב פונה האדמו"ר למנהלי המוסדות המו"צים וגבאי השטיבלעך בכל עיר ועיר לעמוד על המשמר ולעורר את הציבור לשמור התקנות הנ"ל.

בתחתית המכתב חתם האדמו"ר בכתב יד קודשו.

 המכתב

מכתב קודש