אלפים ליוו את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נחלי אדם זרמו ברחובות בני ברק במסע הלוויתו של הגאון הגדול ר"מ בישיבת כוכב מיעקב טשועבין וחבר נשיאות מפעל הש"ס זצ"ל שהלך הלילה לעולמו לאחר מחלה קשה - גלריה

אלפים מבני היהדות החרדית ליוו היום בשעות הצהריים (חמישי) את אחד מגדולי מרביצי התורה בדורנו הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל למנוחת עולמים.

קרא עוד:

[postim]

בשעה 11:30 יצאה מסע הלוויה מביתו שברח' אבטליון 5, למעלה מרבבה בהם תלמידיו הרבים ובראשם גדולי ומאורי התורה שליט"א ליוו את אחד מגדולי מרביצי התורה בדורנו, שהלך לעולמו הלילה לאחר מחלה קשה כשהוא בן 76.

במסע ההלוויה נראו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ, מרן הגר"ח קנייבסקי, כ"ק אדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א, ר"י פוניבז' מרן הגרב"ד פוברסקי, מרן הגר"ש אויערבאך ר"י מעלות התורה, כ"ק האדמו"רים מסלאנים, סטריקוב, דאראג, הגרש"י בורנשטיין ר"י קרית מלך, הגר"י רוזן ר"י אור ישראל פ"ת, הגר"ש מרקוביץ מר"י פוניבז', הגרי"מ אלטמן גאב"ד חוג חת"ס, הגר"נ קופשיץ רבה של בית שמש, הגרס"מ פרנקל אב"ד יבניאל, אדמו"ר מביאלה רמת אהרן, שליט"א.

נשיא מפעל הש"ס כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א וחבר הנשיאות מרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ שליט"א, נשאו דברי הספד נרגשים ובקול בוכים אחר מיטתו של חבר הנשיאות ראש הישיבה זצ"ל.

ראש הישיבה זצ"ל נטמן בבית החיים זכרון מאיר בקצה העיר בני ברק.

ת.צ.נ.ב.ה.

צפו בגלריה ממסע ההלוויה, צילום: שוקי לרר JDN

הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (1) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (2) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (3) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (4) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (5) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (6) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (7) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (8) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (9) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (10) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (11) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (12) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (13) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (14) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (15) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (16) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (17) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (18) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (19) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (20) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (21) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (22) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (23) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (24) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (25) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (26) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (27) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (28) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (29) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (30) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (31) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (32) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (33) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (34) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (35) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (36) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (37) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (38) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (39) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (40) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (41) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (42) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (43) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (44) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (45) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (46) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (47) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (48) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (49) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (50) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (51) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (52) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (53) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (54) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (55) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (56) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (57) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (58) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (59) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (60) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (61) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (62) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (63) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (64) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (65) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (66) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (67) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (68) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (69) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (70) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (71) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (72) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (73) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (74) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (75) הלווית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל - צילום שוקי לרר (76) גאב''ד יבניאל הרה''ג ר' סיני מאיר פרנקל שליט''א בהלויה הגר''ש מרקוביץ רה''י פונביז' בהלויה הגר''ש מרקוביץ שליט''א רה''י פונביז' בהלויה כ''ק האדמו''ר מרחמסטריוקא שליט''א בהלויה

2 תגובות

השתתף בהלויה ראש ישיבת טשעבין הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שליט"א
אשר ביכה אותו רבות וגם קרע עליו קריעה בבגדו העליון
הספידו הגאון ר' נחום שניאורסון שליט"א נשיא ישיבת טשעבין

כן אפשר לפרסם את זה

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן