צפו בתיעוד מהושענא רבה וטיש נעילת החג בחצר כ"ק אדמו"ר גאב"ד קארלסבורג שליט"א

סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (4) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (5) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (6) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (7) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (8) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (9) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (10) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (1) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (2) סוכות בחצר גאב''ד קארלסבורג (3)