מיד לאחר ירח האיתנים החלו שיפוצים נרחבים בבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א, לאור ריבוי הקהל הפוקד את בית המדרש בתפילות ובעריכת השולחנות בחודשיים האחרונים מאז הוכתר האדמו"ר הוחלט להרחיב את בית המדרש מיידית - צלם אשדוד בכותרות תיעד

שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (1) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (2) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (3) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (4) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (5) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (6) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (7) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (8) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (9) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (10) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (11) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (12) שיפוצים בביהמ''ד שומרי אמונים אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (13)