אלפי עמך בית ישראל מכל גווני הקשת עולים במשך כל שעות היום (ב) כ"ט תשרי לציונו של שמעון הצדיק בירושלים לרגל יומא דהילולא - צלם JDN משה פרנקל תיעד בחשכה


עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (1) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (2) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (3) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (4) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (5) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (6) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (7) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (8) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (9) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (10) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (11) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (12) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (13) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (14) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (15) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (16) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (17) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (18) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (19) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (20) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (21) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (22) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (23) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (24) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (25) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (26) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (27) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (28) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (29) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (30) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (31) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (32) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (33) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (34) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (35) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (36) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (37) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (38) עליה לציון שמעון הצדיק כ''ט תשרי יום ההילולא - צילום משה פרנקל (39)