ביום הילולת מרן החתם סופר זיע"א חולקו מלגות והכתרו חתנים ע"י קרן אברהם הכהן לעידוד והרמת קרן התורה בקרב עמלי התורה, במעמד המרשים שנערך בירושלים נכחו ונאמו בין היתר כ"ק גאב"ד ירושלים, מרן אדמו"ר מויז'ניץ ומרן הגרב"ד פוברסקי, שליט"א - וידאו וגלריה


מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (1) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (2) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (3) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (4) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (5) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (6) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (7) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (8) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (9) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (10) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (11) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (12) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (13) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (14) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (15) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (16) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (17) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (18) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (19) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (20) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (21) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (22) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (23) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (24) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (25) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (26) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (27) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (28) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (29) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (30) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (31) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (32) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (33) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (34) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (35) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (36) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (37) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (38) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (39) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (40) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (41) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (42) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (43) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (44) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (45) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (46) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (47) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (48) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (49) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (50) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (51) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (52) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (53) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (54) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (55) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (56) מעמד כבוד התורה בקרן אברהם הכהן (57)