החתן הרב חיים צבי הי"ו בן הרה"ג רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א רב ביהמ"ד ישמח משה בקרית יואל בן הגה"צ רבי יקותיאל יהודה מייזליש שליט"א אב"ד סיגעט, וחדב"נ כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בא בקשרי שידוכין עב"ג בת הרה"ג ר' נפתלי מאיר באב"ד שליט"א אב"ד טארניפולי - תיעוד מהשמחה בבית אבי הכלה

שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (1) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (2) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (3) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (4) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (5) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (6) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (7) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (8) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (9) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (10) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (11) שמחת הווארט בחצרות סאטמאר - סיגעט טארניפולי (1) (12)