בסיום שיעורו הערב התבטא מרן הגר"ע יוסף בנושא האחדות כמצופה, וסיפר כי האדמו"ר מצאנז התקשר לברך ואמר כי קרא פרקי תהילים למען האחדות הזאת

עם ישראל כולו היה עד השבוע לקידוש ה' הגדול שאירע במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה ומנהיג תנועת ש"ס מרן הגר"ע יוסף שליט"א, עת בישר מזכיר מועצת חכמי התורה הרב רפאל פנחסי כי בתמיכת חברי המועצת, ש"ס מתאחדת וינהלו אותה שלושה אישים ללא תפקיד יו"ר.

קרא עוד:

[postim]

העולם כולו ציפה בדריכות מתי נשמע דבר מה מפיו של נשיא המועצת מרן הגר"ע יוסף שליט"א, והתגובה לא איחרה לבוא הערב בסיום שיעורו השבועי הנמסר מידי מוצאי שבת בביהכנ"ס היזדים, התייחס מרן שליט"א באלו המילים:

האזינו:

"השבוע היה קידוש שם שמים. יש לנו חוט משולש שלא במהרה יינתק, רבי אליהו ישי רבי אריה דרעי ורבי אריאל אטיאס, בן פורת יוסף השם יברך אותם על קידוש שם שמים שקידשו ברבים, וקיבלו עליהם דברי המועצת של ש"ס, כמה ברכות צריך לברך אותם".

"כולם מקרוב ומרחוק אשכנזים וספרדים מטלפנים אלי, אחד מהם הרבי מנתניה האדמו"ר מצאנז אמר לי: אני שמח כל כך תאמין לי שאמרתי תהילים שיהיה שלום ביניכם, הוא רק אחד מהם הרבה התקשרו נעשה קידוש ה', שמחה גדולה ליראי ה' שכולם מתאחדים יחד, התנועה שלנו הראתה את כוחה בתורה ומצוות, לעמוד לימין הישיבות, למען החלשים והעניים, עושים בכל כוחם להגדיל תורה ולהאדירה, לכן מגיע להם כל הברכות האמורות בתורה, יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים".

"התנועה שלנו מקדשת שם שמים, אשרינו מה טוב חלקנו ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים" עכ"ד.

שר הפנים וסגן ראש הממשלה ר' אלי ישי, היחיד מבין שלישיית ההנהגה שנכח בשיעור ושמע את הדברים מפי מרן.