כתוב בצורה מדי יבשה אבל זה כל האמת…
בנוסף, עיקר חסר מן הספר…
האדמו"ר נוסע לנישואי בן מחותנו הרה"צ ר' יעקב יוסף טווערסקי שליט"א שתתקיים ביום ט"ו חשון בבארא פארק, ולכן ישהה בשבת פ' וירא יחד עם דודו האדמו"ר מארה"ב.
בנוסף לזה שבאתו שבוע תתקיים שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מארה"ב והאדמו"ר מירושלים ישתתף גם בה ובשבת שבע ברכת המשותפת לנכד האדמו"ר מארה"ב ולבן מחותנו של האדמו"ר מירושלים.