אסיר יפן המשוחרר הב' יואל זאב גולדשטיין הגיע לביקור ראשון בארה"ב, עסקנים ערכו מסיבת קבלת פנים לרגל שחרורו בביהמ"ד אילינוב בב"פ, כ"ק אדמו"ר מהורדנקא ואחיו הרה"ג ר' חיים יוסף דוד ווייס שליט"א מאנטוורפן שהוציאו ממון רב למען שחרורו השתתפו • גלריה

קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (9) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (1) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (2) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (3) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (4) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (5) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (6) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (7) קבלת פנים לאסיר יפן יואלי גולדשטיין בבורו פארק (8)