ראש הישיבה הגיע לשמש כסנדק בברית לבן אחד מתלמידיו, לאחר מכן ביקר בישיבות ובתלמודי תורה ובירך את עמלי התורה - גלריה

ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א הגיע למסע חיזוק עולם התורה בעיר אלעד.

קרא עוד:

[postim]

ראש הישיבה הגיע כדי לשמש כסנדק לבן אחד מתלמידיו, לאחר מכן המשיך לבקר במוסדות התורה בעיר.

תחילה ביקר בישיבת אורחות תורה לצעירים שם מסר שיחת חיזוק בפני תלמידי הישיבה, לאחמ"כ המשיך לת"ת "אמרי בינה" בנשיאותו ובהנהלת תלמידו הרב י"מ מלכה שליט"א, שם בירך את ילדי הת"ת.

לאחמ"כ הגיע לת"ת "קהילות יעקב" בעיר שם המתינו הילדים בהתרגשות גדולה לקראת בואו, מנהלי הת"ת המתינו למרן שליט"א כשנכנס קמו הילדים ושרו לכבודה של תורה, מרן רה"י נשא דברים ובירך את כל ילדי הת"ת שיגדלו בתורה ויצליחו לעשות חיל בלימודיהם.

גלריה מהמסע, צילום: אלי קובין

הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (1) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (2) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (3) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (4) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (5) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (6) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (7) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (8) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (9) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (10) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (11) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (12) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (13) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (14) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (15) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (16) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (17) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (18) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (19) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (20) הגרי''ג אדלשטיין במסע חיזוק באלעד, צילום אלי קובין (21)