באישון ליל שבין חמישי לששי נטמן הרה"צ ר' איצ'ה רוזנבוים זצ"ל למרגלות אביו האדמו"ר מראחוב זצ"ל בבית החיים ויז'ניץ בבני ברק

קהל רב חסידים ואנשי מעשה ובראשם אדמו"רים ורבנים ליוו למנוחת עולמים את הרה"צ ר' איצ'ה רוזנבוים זצ"ל מראחוב שהלך עולמו בליל ששי לאחר מחלה קשה כשהוא בן 50 בפטירתו.

קרא עוד:

[postim]

טרם צאת מסע ההלוויה מביהמ"ד ראחוב ברח' ברקאי ברמת גן, נישאו דברי הספד מפי אחיו כ"ק אדמו"ר מראחוב, וגיסו כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים אשדוד, שליט"א.

לאחר שאחיו האדמו"ר מראחוב אמר את הקדיש, יצאה מיטתו מהיכל בית המדרש ורבים ממכריו ליווהו עד הגיעו למנוחת עולמים באהל אביו כ"ק אדמו"ר מראחוב זצ"ל בבית החיים בקצה בני ברק.

במסע הלוויה נראו מלווים, כ"ק אדמו"רים: מסלאנים, סאסוב, ביטשקוב, ביאלה ב"ב, לינסק, נדבורנה אלעד, הרה"צ אב"ד מאקאווא אלעד, שליט"א.

גלריה ממסע ההלוויה, צילום: שוקי לרר JDN

לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (1) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (2) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (3) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (4) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (5) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (6) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (7) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (8) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (9) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (10) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (11) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (12) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (13) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (14) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (15) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (16) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (17) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (18) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (19) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (20) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (21) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (22) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (23) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (24) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (25) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (26) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (27) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (28) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (29) לוויה ר' יצחק רוזנבוים זצ''ל מראחוב - צילום שוקי לרר (30)