כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א המתגורר בארה"ב שבת באחרונה (לך לך) בביתר עילית, קהל רב מתושבי העיר השתתף בתפילות ובעריכת השולחנות שנערכו בהיכל בית מדרשו בעיר • צפו בגלריה ממוצ"ש

האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (1) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (2) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (3) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (4) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (5) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (6) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (7) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (8) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (9) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (10) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (11) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (12) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (13) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (14) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (15) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (16) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (17) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (18) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (19) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (20) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (21) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (22) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (23) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (24) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (25) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (26) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (27) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (28) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (29) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (30) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (31) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (32) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (33) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (34) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (35) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (36) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (37) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (38) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (39) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (40) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (41) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (42) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (43) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (44) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (45) האדמו''ר מקאלוב - שבת לך לך בביתר עילית - צילום כל העולם כולו (46)