ילדי הת"ת הכלל חסידי בקרית הבעש"ט פתח תקוה הצטיינו במסגרת 'ובהם נהגה', כאות חיזוק ועידוד נערך מעמד חלוקת פרסים למצטיינים בראשות אב"ד הקהילה הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען שליט"א שנשא את המשא המרכזי והעניק תעודות ופרסים למצטיינים • צילום: שוקי לרר JDN

חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (1) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (2) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (3) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (4) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (5) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (6) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (7) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (8) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (9) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (10) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (11) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (12) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (13) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (14) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (15) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (16) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (17) חלוקת פרסים ותעודות בקרית הבעש''ט פתח תקוה - צילום שוקי לרר (18)