במלאות השנה להסתלקותו של ראש ישיבת מיר מרן הגרנ"צ פינקל זצ"ל מאות התכנסו בביהמ"ד דקהל 'עטרת ישעיהו' בלייקווד לעצרת מספד והתעוררות • גדולי ורבני העיר נשאו מדברותיהם


עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (1) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (2) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (3) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (4) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (5) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (6) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (7) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (8) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (9) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (10) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (11) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (12) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (13) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (14) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (15) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (16) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (17) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (18) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (19) עצרת מספד על הגרנ''צ פינקל זצ''ל בלייקווד (20)