נינו של הגה"צ רבי לוי רבינוביץ שליט"א בעמח"ס מעדני השולחן נישא בשבוע שעבר, כ"ק אדמו"ר מזוויעהל כובד בעריכת הכתובה וסידור הקידושין - גלריה מהשמחה

שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (1) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (2) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (3) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (4) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (5) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (6) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (7) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (8) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (9) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (10) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (11) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (12) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (13) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (14) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (15) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (16) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (17) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (18) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (19) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (20) שמחת הנישואין לנין הגאון רבי לוי רבינוביץ בעל מעדני השולחן (21)