עשרות אדמו"רים, רבנים, חסידים ואנשי מעשה חגגו אמש בשמחת החתונה שנערכה בהיכל הטישים הגדול בקרית נדבורנה • גלריה

מאות חסידים ואוהדים מחצרות נדבורנה, זוטשקא ונאראל נטלו חלק אמש (ג) בשמחת החתונה לנכדת כ"ק אדמו"ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זצ"ל בת חתנו הרה"צ ר' זלמן שפירא שליט"א בנו של כ"ק אדמו"ר מנאראל שליט"א עב"ג הכלה נכדת כ"ק אדמו"ר מזןטשקא שליט"א בנו בנו הרה"צ ר' גדליה משה רוזנבוים שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

השמחה נערכה בהיכל הטישים הגדול בקרית נדבורנה בני ברק, את השמחה פיארו עשרות אדמו"רים רבנים ואישי ציבור, בהם כ"ק אדמו"רים: מנדבורנה, גאב"ד מאקאווא, נדבורנה ירושלים, נדבורנה ביתר, נדבורנה אלעד, זוויעהל, שאץ ויז'ניץ, קוידינוב, לעלוב בית שמש, והרבנים הגאונים: רבי מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ, רבי בנימין רימר מר"י קרית מלך, גאב"ד מאקאווא אשדוד, מאקאווא אלעד, שליט"א.

צילום: שוקי לרר JDN

חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (13) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (14) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (15) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (24) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (6) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (38) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (10) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (12) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (11) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (30) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (1) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (9) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (3) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (21) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (2) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (4) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (7) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (25) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (5) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (16) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (17) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (8) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (18) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (19) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (20) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (22) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (23) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (32) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (33) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (35) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (31) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (36) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (34) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (37) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (39) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (40) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (41) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (42) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (68) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (67) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (66) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (65) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (64) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (63) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (62) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (61) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (60) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (9) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (8) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (7) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (6) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (5) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (4) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (3) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (26) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (27) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (28) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (29) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (43) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (44) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (45) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (46) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (47) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (48) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (49) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (50) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (51) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (52) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (53) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (54) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (55) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (56) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (57) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (58) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (59) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (69) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (71) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (1) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (10) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (11) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (12) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (13) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (14) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (15) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (16) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (17) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (18) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (19) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (2) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (20) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (21) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (24) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (22) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (23) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (32) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (33) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (36) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (35) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (34) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (30) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (29) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (31) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (37) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (38) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (40) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (39) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (28) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (25) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (27) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל, צילום שוקי לרר (26) חתונה בחצרות נדבורנה - זוטשקא - נאראל - צילום שוקי לרר (70)