הגאון רבי שמעון גלאי, דיין בבית דינו של הגר"נ קרליץ, ביקר באנטוורפן • מסר שיעורי תורה וביקר במעונם של רבני העיר

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, מחשובי מורי ההוראה בבית הדין של הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א, ביקר באנטוורפן.

האורח הדגול שליט"א כובד לתת שיעורי תורה למבקשי תורה. כן עלה לבתי רבני העיר שליט"א ודנו בעייני השעה.

ר' מרדכי זאב שוומנפלד תיעד את ביקורו במעונו של הגאון רבי אהרן שיף גאב"ד הקהילה באנטווערפן, ובביקורו אצל הגאון רבי אברהם ערנטרויא אב"ד קהל זכרון בנימין אברכי אגו"י באנטוורפן.

הגאון רבי שמעון גלאי אצל הגאון רבי אהרן שיף גאבהגאון רבי שמעון גלאי בביקורו אצל הגאון רבי אברהם ערנטרוי - צילום: מרדכי זאב שוומנפלדIMG_1949 (600x800)