מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע בבוקרו של יום רביעי לארה"ב, בשעות הערב התכנסו מאות חסידי ויז'ניץ בהיכל בית מדרשם בוויליאמסבורג שם נערכה מסיבת קבלת פנים לכבוד מרן אדמו"ר, במהלך המעמד חילק האדמו"ר מיני מזונות נשא מדברות קודשו ובירך את הקהל • גלריה

קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (1) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (2) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (3) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (4) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (5) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (6) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (7) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (8) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (9) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (10) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (11) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (12) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (13) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (14) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (15) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (16) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (17) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (18) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (19) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (20) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (21) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (22) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (23) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (24) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (25) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (26) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (27) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (28) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (29) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (30) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (31) קבלת פנים למרן אדמו''ר מויז'ניץ בוויליאמסבורג - מרחשון תשע''ג (32)