כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א השוהה בארה"ב לטובת מוסדותיו, הגיע השבוע לביקור במעונו של כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א, בביקור נכח גם בנו הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם שליט"א גאב"ד סאטמאר מונסי • גלריה

האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (1) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (2) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (3) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (4) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (5) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (6) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (7) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (8) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (9) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (10) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (11) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (12) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (13) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (14) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (15) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (16) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (17) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (18) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (19) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (20) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (21) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (22) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (23) האדמו''ר מתולדות אהרן בבית האדמו''ר מבית חיים יהושע (24)