ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' לייקווד הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א מבקר בימים אלה בבתי גדולי ישראל ברחבי העולם להזמינם לסעודת ההילולא שתערך בהיכל ישיבתו בעוד שבוע לציון יובל שנים להסתלקותו של מייסד הישיבה הגאון הנודע רבי אהרן קוטלר זצ"ל, אמש (א) ביקר בבית כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א להזמינו למעמד

הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב (1) הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב (2) הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב (3) הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב (4) הגר''מ קוטלר בבית האדמו''ר מבאבוב (5)