העצרת נערכה בבית המדרש צאנז בבני ברק והספידו: האדמו"ר מטאלנא הגרא"ד שפירא, ומנהל ת"ת צאנז בבני ברק מתלמידי המנוח ז"ל

מאות השתתפו בהספד המרכזי שנערך ביום ראשון עם מלאות השלושים לפטירתו של הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל מראשי ישיבת טשעבין ומחברי נשיאות מפעל הש"ס.

קרא עוד:

[postim]

ההספד נערך בבית המדרש דחסידי צאנז ברח' רבי יהודה הלוי בב"ב שם קבע הגאון ז"ל תפילותיו ושם אף מסר שיעורים תמידים כסדרם.

את מסכת ההספדים פתח הרב אליעזר אסטרייכר שליט"א מנהל הוותיק של ת"ת צאנז בבני ברק ומתלמידיו של הגאון זצ"ל.

אחריו התכבד לנאום הגאון רבי אליעזר דוד שפירא שליט"א רב דקהל חסידי צאנז בבני ברק, לאחריו החל להספיד כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א אשר הגיע במיוחד מירושלים, אף הוא נמנה בין אלפי תלמידי הגר"א גניחובסקי.

הנואמים כולם עמדו בדבריהם על גאונותו ובקיאותו הרמה בכל התורה כולה. כן הרחיבו בעובדות שראו עין בעין וכן מה ששמעו ממקןרות נאמנים סיפורי מופת על מידותיו של הגאון זצ"ל.

צילום: משה גולדשטיין

   האדמו''ר מטאלנא מספיד האדמור  מטאלנא שליטא מתלמידי הגאון זצל מספיד הגאון רבי אליעזר דוד שפירא רב קהילת צאנז בבני ברק מספיד הרב אליעזר אסטרייכר מנהל תת צאנז בבני ברק מתלמידיו של הגאון זצל מספ חלק מהקהל הרב