בליל ששי ערך כ"ק אדמו"ר מזוויעהל שליט"א את שולחנו לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי גדליה משה זיע"א בבוקר יום ששי עלה האדמו"ר עם חסידיו להתפלל על הציון בשכונת ש'ח באדר בכניסה לירושלים - גלריה

הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (3) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (4) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (5) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (6) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (7) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (8) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (1) הילולת הרה''ק רבי גדליה משה מזוויעהל אצל האדמו''ר שליט''א (2)