קהל רב מתושבי בורו פארק ומבוגרי ישיבת טשעבין השתתפו בעצרת מספד לזכרו של הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל שנערכה בבית המדרש ספינקא בבורו פארק, האדמו"ר מאונגוואר השתתף

הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (1) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (2) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (3) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (4) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (5) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (6) הספד על הגר''א גניחובסקי בספינקא בורו פארק (7)