גלריה משמחת החתונה לנכד מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בן לחתנו הגאון רבי יצחק קולודצקי שליט"א. קהל רב השתתף בשמחה, ובראשם בני משפחות אלישיב קנייבסקי וקולדצקי. שוקי לרר תיעד

resized_DSC_1977 (800x531)

resized_DSC_1982 (800x531)resized_DSC_1993 (800x531)resized_DSC_2014 (800x531)resized_DSC_2017 (800x531)resized_DSC_2018 (800x531)resized_DSC_2022 (800x531)resized_DSC_2023 (800x531)resized_DSC_2026 (800x531)resized_DSC_2030 (800x531)resized_DSC_2041 (800x531)resized_DSC_2043 (800x531)resized_DSC_2050 (800x531)resized_DSC_2068 (800x531)resized_DSC_2073 (800x531)resized_DSC_2082 (800x531)resized_DSC_2089 (800x531)resized_DSC_2092 (800x531)