לפניכם וידאו וגלריה משמחת הפדיון הבן לנכד כ"ק אדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א שנערכה בהיכל בית מדרשו בבורו פארק


פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (1) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (2) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (3) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (4) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (5) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (7) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (8) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (9) פדיון הבן לנכד האדמו''ר מטשערנאוויץ (10)