קהל רב חסידים ידידים ונגידים השתתפו במסיבת מלוה לטובת ביהמ"ד בית חיים יהושע בבורו פארק שנערכה בהיכל בית המדרש בראשות כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א ובהשתתפות בנו הגה"צ אב"ד סאטמאר מונסי, והגה"צ אבד"ק באבוב, שליט"א - גלריה

מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (1) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (2) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (3) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (5) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (6) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (7) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (8) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (9) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (10) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (11) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (13) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (14) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (15) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (16) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (18) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (19) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (20) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (21) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (22) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (23) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (24) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (25) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (26) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (27) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (28) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (29) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (30) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (31) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (32) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (34) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (35) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (36) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (37) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (38) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (39) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (40) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (41) מלוה מלכה לטובת ביהמ''ד בית חיים יהושע בבורו פארק (42)