בערבו של יום שלישי נערך בת"ת ויז'ניץ בבורו פארק מעמד הקריאת שמע ליינען לרך הנולד משה יהושע הי"ו נכד מרן אדמו"ר שליט"א בן לבנו הרה"צ אב''ד ויז'ניץ ב"פ שליט"א חתן הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים שליט"א אב"ד נירבאטור - צפו בגלריה מרהיבה

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (1)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (2)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (3)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (4)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (5)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (6)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (7)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (8)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (9)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (10)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (11)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (12)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (13)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (14)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (15)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (16)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (17)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (18)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (19)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (20)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (21)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (22)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (23)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (24)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (25)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (26)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (27)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (28)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (29)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (30)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (31)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (32)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (33)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (34)

קרי''ש ליינען לנכד האדמור מויז'ניץ בת''ת בורו פארק (35)