כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט,א ממשיך את ביקוריו בבתי אדמו"רים רבנים ונגידים בארה"ב, ביום שלישי הגיע האדמו"ר לביקור בבית כ"ק אדמו"ר גאב"ד וויען שליט"א - צפו בתיעוד מהביקור


האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (1) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (2) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (3) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (4) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (5) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (6) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (7) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (8) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (9) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (10) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (11) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בבית האדמו''ר מוויען (12)