קהל רב מתושבי ירושלים השתתפו השבוע (שני) במעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א בשכונת מאה שערים, לאחר מכן נערכה סעודת המצוה באולמי קרלין בשילוב טיש הילולא לאדמו"ר בעל 'דברי יחזקאל שרגא' מסטראפקוב זצ"ל כשבשיאה נשא בנו האדמו"ר מדברות קודשו - לפניכם וידאו וגלריה

צילום: הרב ברוך אוביץ

הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (1) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (2) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (3) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (4) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (5) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (6) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (7) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (8) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (9) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (10) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (11) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (12) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (13) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (14) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (15) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (16) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (17) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (18) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (19) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (20) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (21) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (22) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (23) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (24) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (25) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (26) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (27) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (28) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (29) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (30) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (31) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (32) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (33) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (34) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (35) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (36) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (37) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (38) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (39) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (40) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (41) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (42) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (43) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (44) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (45) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (46) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (47) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (48) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (49) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (50) הכנסת ספר תורה וטיש הילולא בסטראפקוב, צילום ברוך אוביץ (51)