מאות חסידים השתתפו ביום רביעי בשמחת הברית לנכד מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הרך הנימול 'משה יהושע' בן הרה"צ אב"ד ויז'ניץ ב"פ שליט"א, השמחה נחוגה בשילוב שמחת השבע ברכות לנכד האדמו,ר בן חתנו הרה"צ ברוך שמשון הגר אב"ד ויז'ניץ מונסי בי"ש - וידאו וגלריה מהשמחה


ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (10) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (9) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (8) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (7) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (6) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (5) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (4) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (3) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (2) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (1) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (11) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (12) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (13) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (14) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (15) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (16) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (17) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (18) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (19) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (20) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (21) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (22) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (23) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (24) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (25) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (26) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (27) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (28) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (29) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (30) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (31) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (32) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (33) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (34) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (35) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (36) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (37) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (38) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (39) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (40) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (41) ברית ושבע ברכות לנכד האדמו''ר מויז'ניץ בבורו פארק (42)