המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבוע שחלף בשמחת הנישואין בחצרות סטראפקוב ומאקאווא שנחוגה בירושלים, את השמחה פיארו בין היתר: כ"ק גאב"ד ירושלים, וכ"ק אדמו"רים מצאנז ולעלוב, והרבנים הגאונים הצדיקים: רבי נפתלי הרצקא פרנקל,


חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (1)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (21)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (23)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (22)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (24)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (2)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (25)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (89)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (3)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (4)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (86)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (5)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (6)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (7)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (88)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (8)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (87)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (26)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (9)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (27)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (10)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (11)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (12)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (13)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (14)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (15)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (16)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (17)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (18)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (19)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (20)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (28)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (29)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (30)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (31)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (32)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (33)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (34)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (35)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (36)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (37)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (38)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (39)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (40)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (41)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (42)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (71)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (73)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (43)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (44)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (45)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (46)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (47)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (48)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (49)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (50)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (51)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (52)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (53)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (54)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (55)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (56)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (57)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (58)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (59)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (60)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (61)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (62)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (65)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (66)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (67)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (68)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (69)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (70)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (72)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (74)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (75)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (76)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (77)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (78)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (79)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (80)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (81)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (82)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (83)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (84)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (85)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (63)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (64)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (91)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (90)

חתונה בחצרות סטראפקוב - טשאקאווא - צילום ברוך אוביץ (92)