בראשות עשרות רבנים ודיינים ובהשתתפות קהל רב מתלמידיו ובני קהילתו חגג הרב חפוטא את הוצאת ספרו שראה אור בימים האחרונים לאחר עמל ויזע רב

לרגל הוצאת הספר באר אברהם להרה"ג אברהם חפוטא שליט"א ראש בית מדרש הרמב"ם וכולל הרמח"ל בפ"ת, נערכה מסיבה גדולה לכבודה של תורה.

קרא עוד:

[postim]

בהשתתפות הרה"ר לישראל הרב יונה מצגר שליט"א, הרב יצחק יוסף בעל הילקוט יוסף, הרב ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א יפו, הרב ציון בוארון חבר בית הדין הגדול, הרב אברהם שיטרית רב שכונת בר יהודה וחתן המחבר, רבני השכונות, וקהל רב מתלמידי הרב,

ראשון הנואמים הרב ניסים בן שמעון שליט"א אמר לציבור שכל תואר שיאמר על הגאון המחבר זה רק יגרע ומי יבוא ויאמר וישבח למחבר שכבר גדולי עולם לפני 50 שנה הללו וקילסו אותו, והוסיף שכל הכנס הוא לכבודה של התורה, לכבוד תורת הרב המחבר. בסיום דבריו בירך את המסיעים בהדפסת הספר לאור הרב ציון בוארון סיפר לקהל שכבר שנים רבות שהוא לומד חברותא יחד עם הרשל"צ הרב שלמה עמאר וכל קושיא שעולה להם שולחים להרב המחבר שליט"א ותמיד הרב עונה להם בכל מקצועות התורה באורך וברוחב. בסיום דבריו אמר שלא לחינם זכה הרב לחבר למעלה מ80 ספרים בכל מקצועות התורה אין זה אלא פרי עמל ויגיעה בתורה

בהמשך דיבר הרה"ג ר' אברהם שיטרית שליט"א חתן המחבר על מעלת הספרים של הרב שאינם ככל ספר רגיל אלא כל ספר וספר של הרב מגלה פנים חדשות בנושאים שעליהם עומד הרב אם בספריו על התנ"ך אם בספריו הישיבתים על הש"ס אם בספריו ההלכתים בשו"ת מענה לשון הכל בצורה חדשנית ומעמיקה ומשלב היקף ועומק יחדיו.

הרב יצחק יוסף שטרח במיוחד והגיע לערב סיפר לקהל שכשהיה בגיל 16 היה הולך ברגל לישיבה של הרב בת"א כדי לשמוע את הדרשה של הרב כל ליל שבת וכשהיה חוזר לבית היה מרן מבקש ממנו לחזור על הדרשה. והיה מדפיס את הדרשות של הרב בירחון קול סיני. עוד עמד הרב בדרשתו על הידידות הגדולה בין מרן שליט"א לרב המחבר.

הרב יונה מצגר שהגיע לקראת סוף הערב אמר שהקדיש את כל היום עבור החילים בדרום ולכן איחר להגיע בדבריו עמד על תורתו של הרב וסיפר שהוא רואה איך בת"א שהיא עיר חילונית הרב המחבר מקהיל קהילות ברבים, בדבריו עמד על המצב הביטחוני ועל ההסכם שלום שאמרו שיחול מהשעה 9 ועד השעה 11 בלילה שהוא נכנס עדיין המשיכו לזרוק גראדים וסיפר על כמה מניסי המלחמה ששמע מפי החילים.

את המשא המרכזי נשא מחבר הספר הגאון הרב אברהם חפוטא בדבריו עמד על הכולל המיוחד אשר בראשותו, שבו לומדים כ100 ת"ח ובכל יום מתקיים שיעור ובימי שלישי יש שיעור כללי והוסיף שלדעתו כולל בלא שיעורים זה כמו שטיבלך ולא כולל, וסיפר לקהל על העמל שיש בכתיבת ספר ושאדם שאינו מפנה את ראשו ורובו ועוסק רק בתורה אינו יכול להוציא ספר וע"כ אמר שיש לו שמחה רבה בצאת הספר לאור שבספר זה יוכל כל אחד דרשן, רב, בעה"ב, למצוא דרשה לכל ענין על סדר פרשיות השבוע, בסיום דבריו הודה לתורם הספר וכן לתורמים שתרמו את כל המהדורה לזיכוי הרבים.

גלריה מהמעמד:

מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (1) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (2) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (3) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (4) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (5) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (6) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (7) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (8) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (9) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (10) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (11) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (12) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (13) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (14) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (15) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (16) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (17) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (18) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (19) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (20) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (21) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (22) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (23) מעמד כבוד התורה להרב אברהם חפוטא (24)