חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת השבע ברכות המרכזי לרגל נישואי נכדת כ"ק אדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א עם נין כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ מונסי שליט"א, השמחה נחוגה בראשות האדמו"ר מטשערנאוויץ, ובהשתתפות כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א השוהה בארה"ב - גלריה

צילום: ד.ה. כרם, די וואך

שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (1) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (2) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (3) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (4) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (5) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (6) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (7) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (8) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (9) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (10) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (11) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (12) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (13) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (14) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (15) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (16) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (17) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (18) שבע ברכות בחצרות טשערנאוויץ - ויז'ניץ מונסי בהשתתפות האדמו'''ר מתולדות אברהם יצחק (19)