ברוב שמחה וצהלה נחנך בשבוע שחלף ת"ת 'כלל חסידי' בעיר בית שמש, בקביעת המזוזות כובדו כ"ק אדמו"רים מנדבורנה וראדאשיץ שליט"א, בשולחן הלחיים שנערך לאחר מכן השתתף גם כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, האדמו"ר מנדבורנה נשא מדברות קודשו והעניק חומשים לצעירי התלמידים - לפניכם גלריה מהמעמד - צילום: שמעון קאהן

חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (1) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (2) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (3) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (4) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (5) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (6) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (7) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (8) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (9) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (10) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (11) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (12) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (13) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (14) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (15) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (16) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (17) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (18) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (19) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (20) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (21) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (22) חנוכת הת''ת הכלל חסידי בבית שמש בראשות האדמו''ר מנדבורנה (23)