קהל רב השתתף בשמחת החתונה לנכדי הרה"צ אב"ד סטריזוב, הכלה בת חתנו הרה"צ אב"ד ציעשנוב שליט"א בשמחה השתתפו בין היתר כ"ק אדמו"רים מבאבוב שליט"א שגם רקדו עם החתן והמחותנים • צפו


חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (1) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (2) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (3) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (4) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (5) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (6) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (7) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (8) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (9) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (10) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (11) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (12) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (13) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (14) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (15) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (16) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (17) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (18) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (19) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (20) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (21) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (22) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (23) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (24) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (25) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (26) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (27) חתונה בחצרות ציעשנוב - סטריזוב (28)