קהל רב השתתף ביום רביעי האחרון בשמחת נישואי בן זקוניו של פועל הישועות הרה"צ אברהם יוסף וייס שליט"א מבני ברק, מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א סידר קידושין ועוד רבנים השתתפו - צילום: שוקי לרר

חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (1) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (2) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (3) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (4) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (5) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (6) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (7) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (8) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (9) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (10) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (11) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (12) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (13) חתונה לבן הרב אברהם יוסף וייס - צילום שוקי לרר (14)