קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לבנו של הרה"ג ר' משה פריד שליט"א ר"מ בישיבת 'ברכת אהרן' דחסידי בעלזא מח"ס "וישמע משה" וחתן הרב הגאון ירמיהו דמן שליט"א ראש ישיבת "צור יעקב" דחסידי בעלזא בטלז סטון, השתתפו: הרה"צ הרא"מ רוקח, הגרח"צ שפירא, הגרש"א שטרן והגרי"י מנדלזון, שליט"א - צילום: שלמה גולדפרב

בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (1) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (2) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (3) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (4) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (5) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (6) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (7) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (8) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (9) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (10) בר מצוה לנכד הגאון ר' ירמיה דמן - צילום שלמה גולדפרב (11)