קהל רב חסידים ואנשי מעשה השתתפו במוצ"ש האחרון בשמחת התנאים לנכדי כ"ק אדמו"רים מדז'יקוב ואלעסק שליט"א - גלריה מהשמחה

תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (1) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (2) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (3) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (4) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (5) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (6) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (7) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (8) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (9) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (10) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (11) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (12) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (13) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (14) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (15) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (16) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (17) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (18) תנאים בחצרות דז'יקוב - אלעסק (19)