שלשה דורות של ייסורים במשפחה הזאת שמתחרים באיוב למי שמכיר את המשפחה מקרוב