ערב התרמה מיוחד נערך בבורו פארק למען בחור אשר ל"ע יתום וגם חולה במחלה הנוראה והוצאות הטיפולים אלפי דולרים, כ"ק אדמו"ר מזוויעהל שליט"א השוהה בארה"ב הגיע להשתתף ואף נשא מדברות קודשו בפני המתאספים בדבר גודל המצוה

ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (1) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (2) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (3) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (4) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (5) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (6) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (7) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (8) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (9) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (10) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (11) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (12) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (13) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (14) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (15) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (16) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (17) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (18) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (19) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (20) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (21) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (22) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (23) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (24) ערב התרמה בבורו פארק 'שמע קולנו' - בראשות האדמו''ר מזוויעהל ארה''ק (25)